O APLIKACIJI

Slovenija ima zelo bogato glasbeno zgodovino in znamenitosti, ki pa so žal pogosto prezrte tako med Slovenci, kot tudi med tujci. Aplikacija Guide2Music nudi odkrivanje in spoznavanje številnih glasbenih znamenitosti po Sloveniji. Razvrščene so v štiri kategorije: glasbene zbirke (muzeji, spominske sobe, diskografske in notne zbirke), prizorišča (uvrščena v razvid kulturnih spomenikov), rojstne hiše (skladateljev in drugih glasbenikov), parki (poimenovani po glasbenih veljakih ali s spomeniškimi obeležji). Prikaz glasbenih znamenitosti je opremljen z osnovnimi vsebinskimi informacijami in fotografijami, popestren je z obogateno resničnostjo, aplikacija vam bo podala tudi informacijo o oddaljenosti znamenitosti glede na vašo lokacijo in vas do nje vodila in usmerjala ob pomoči GPS.

Prenesi aplikacijo na svoj mobilni telefon. Za delovanje aplikacije mora vaša naprava imeti kamero, kompas, žiroskop in 4.1. ali novejšo različico Androidnega sistema. Velikost aplikacije je 92M.

na voljo v Google Play

VLOGE SODELUJOČIH

Delovni mentorji

Skrb za temeljitost zbranih podatkov, njihovo aktualizacijo, strokovno neoporečnost pridobljenih spoznanj in zvrstno primernost njihove obdelave ter prezentacije. Delovni mentor priskrbi natančna načela, ki vodijo zbiranje in obdelavo gradiva. Poleg tega analizira in svetuje ob implementaciji pridobljenega splošnega strokovnega znanja v analizo pridobljenih podatkov ter zagotovi precizne edicijske principe za izdelavo besedila. Končno skrbi za sklepno redakcijo besedila s slikovnim materialom.

Skrb za vključitev spoznanj v aplikativno uporabne rezultate ter njihovo neposredno konkretizacijo. Delovni mentor je ves čas na razpolago za preverjanje idej, izmenjavo mnenj in predlogov, komunikacijo ter nasvete ob konkretnih specifičnih problemih pri aplikaciji strokovnih znanj v delovno okolje. Študentom svetuje na osnovi lastnih izkušenj, ki obsegajo popisovanje in urejanje gradiva ter njegovo pripravo za aplikacijo.

Pedagoški mentorji

Pedagoški mentor, red. prof. dr. Jernej Weiss, bo deloval kot izkušeni koordinator celotnega projekta in bo določil vsem članom skupine dela in naloge, ki jih morajo opraviti ter njihove časovne okvire. Kot strokovnjak za področje glasbene zgodovine na Slovenskem bo podal konkretne predloge za izbor in obdelavo zbranega gradiva glasbenih znamenitosti, kot tudi pripravo ustreznih vsebinskih rešitev. Poiskal bo tudi možne primere iz prakse in jih predstavil skupini.

Pedagoški mentor, izr. prof dr. Matjaž Debevc, bo kot strokovnjak za področje razvoja turističnih e-gradiv in razvoja video podprtih aplikacij posredoval predloge za analizo, oblikovanje in končno ocenjevanje aplikacije za mobilni in interaktivni glasbeni vodič. Skrbel bo za sprotno delo študentov in v primeru zastoja poskrbel za ustrezne rešitve. Skupaj z delovnima mentorjema bo poskrbel tudi za ocenjevanje uporabnosti aplikacije.

Študenti glasbene pedagogike

Obvladovanje najnovejših spoznanj s področja slovenske in obče glasbene preteklosti, glasbene estetike, sociologije glasbe ter glasbene publicistike;

 • povezava glasbenih disciplin ter področij (predvsem glasbena pedagogika-muzikologija) in njihova integracija v vzgojno-izobraževalno prakso;
 • uporaba glasbeno pedagoške literature in strokovne terminologije iz glasbenega področja;
 • seznanitev z novimi praktičnimi znanji s področja terenskega popisovanja, uredniškega in založniškega dela;
 • sposobnost uporabe tehničnih pripomočkov pri pouku;
 • sposobnost zbiranja, analize in urejanja informacij;
 • sposobnost njihovega interpretiranja, sinteze, prenos teorije v prakso, prilagajanje razmeram, skrb za kakovost, sposobnost samostojnega in timskega dela, organiziranje in načrtovanje dela.

Študent glasbene pedagogike bo v sodelovanju s pedagoškim mentorjem  ter delovnima mentorjema in študentoma glasbene pedagogike oblikoval popis različnih glasbenih ustanov, ki se ukvarjajo z zbiranjem in predstavljanjem glasbenega gradiva ter izdelal natančen vsebinski opis posameznih glasbenih znamenitosti, ki jih bosta nato študenta medijskih komunikacij  spravila v ustrezen format za uporabo v aplikaciji.

Študenti računalništva

 • programiranje v C# in Javascript (Node.js);
 • programiranje v Android SDK okolju;
 • upoštevanje kriterijev in standardov za interakcijo človek-računalnik;
 • zajemanje uporabnikovih zahtev in potreb;
 • izvajanje formativnega in sumativnega ocenjevanja uporabniške prijaznosti.

Študent računalništva, ki bo programiral v programskem jeziku C# in v Android SDK razvojni platformi, bo skupaj s študentom 4 izdelal aplikacijo za predvajanje obogatene resničnosti. Aplikacija bo delovala v živo in sicer tako, da se bodo označbe, potrebne za obogateno resničnost primerjale z označbami na strežniku in s tem nato sprožile ustrezno virtualno predstavitev.

Študenti medijskih komunikacij

 • grafično in multimedijsko oblikovanje;
 •  poznavanje digitalnih medijev in nosilcev;
 • poznavanje izdelave multimedijskih vsebin;
 • poznavanje spletnih audio in video sistemov;
 • digitalno snemanje video posnetkov ter postprodukcija;
 • sposobnost zajemanja uporabnikovih zahtev in potreb.

Študent medijskih komunikacij bo posnel in obdelal video posnetke oziroma multimedijske vsebine, potrebne za vključitev v aplikacijo, ki jo bodo izdelali študenti programerji.

na voljo v Google Play

Copyright © Guide2Music 2018